Wie draait op voor opruimingskosten?

Opruimingskosten na een calamiteit zijn nou niet de zaken waar de meeste ondernemers aan denken bij het afsluiten van een verzekering voor hun bedrijfspand. Hoort u daar ook bij, dan kan dit betekenen dat u onderverzekerd bent. Bij de opstalverzekering is in de polisvoorwaarden vaak een maximaal bedrag opgenomen van 10% van het totaal verzekerd bedrag van de opstal, met een maximum van € 500.000. Dit is vaak niet genoeg, maar omdat vrijwel iedereen de kosten onderschat wordt hier niets mee gedaan.

Is uw bedrijf volledig beschadigd? Dan moeten opstallen worden gesloopt, soms worden delen die niet beschadigd zijn neergehaald, restanten worden gesorteerd en vernietigd. Zijn de kosten dan niet gedekt door de milieuschadeverzekering (MVS)? Deze MSV biedt geen dekking voor verontreiniging die niet is ontstaan op de eigen locatie ofwel inkomende milieuschade en is vaak beperkt gedekt tot 10% van de verzekerde som of maximaal € 125.000.

Hoe staat het met uw bedrijf en is dit een risico wat wel op uw bedrijfspand van toepassing zou kunnen zijn, maar waar u nog niet aan had gedacht? Neem contact op met uw verzekeraar en/of een risico-expert. Zorg ook dat uw preventiemaatregelen op orde zijn. Dan gaat u straks toch lekkerder met vakantie!