Werkwijzer Casemanagement voor nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering

Iets voor uw onderneming? Op 1 januari 2020 komt er een nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering op de markt. Daarom heeft het Verbond en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) de handige Werkwijzer Casemanagement opgesteld. Het is een hulpmiddel voor casemanagers en moet bijdragen aan een uniforme, transparante werkwijze over taken, taakverdeling tussen alle partijen én kwaliteitsborging. 

Deze Werkwijzer bevat handige handvatten voor de uitvoering van casemanagement van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.  Zo ontzorgt de casemanager op deze wijze de werkgever en ondersteunt de werknemer. Tevens ondersteunt én zorgt de casemanager voor afstemming met bedrijfsartsen en andere professionals, waaronder coördinatie richting de verzekeraar.
 
De Werkwijzer is eigenlijk een handige informatiebron voor alle betrokkenen: werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodiensten, re-integratiebedrijven, verzuimverzekeraars, volmachten en financieel adviseurs.

U vindt deze Werkwijzer Casemanagement (pdf) op de website van Verzekeraars.nl.