Wel of geen pensioenregeling in uw bedrijf?

Ongeveer een derde van alle werkgevers biedt geen pensioenregeling aan voor de medewerkers. Biedt u ook geen regeling aan vanwege de kosten, administratieve ‘rompslomp’ of sluiten de regelingen niet aan bij uw bedrijfstak of wensen? Het niet hebben van een regeling kan zowel voor u als uw medewerkers negatief uitpakken. Een collectieve pensioenregeling is aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers, voordeliger en biedt minder risico’s dan een individuele pensioenopbouw.

Geen regeling? Wel goed informeren
Houd er rekening mee dat u in het kader van goed werkgeverschap hoe dan ook uw medewerkers goed moet informeren over de arbeidsvoorwaarden. Dit geldt zeker als er geen aanvullend pensioen opgebouwd wordt en er alleen een AOW-uitkering is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Uiteraard betekent dit ook een sterke daling van het inkomen. Als u uw werknemer hierover informeert kan deze tijdig zelf maatregelen treffen om de gevolgen van het ontbreken van een pensioenregeling op te vangen.

Idee; 'whitepaper' pensioenregelingen 
Wilt u alles eens op een rij zetten en meer weten over een pensioenregeling voor uw medewerkers? Kijk dan eens op pensioen.com en vraag hier de ‘whitepaper’ aan waarin de regels en mogelijkheden worden uitgelegd.