Verzuimkosten werkstress lopen op, ook bij u?

Vorige week was de ‘Week van de Werkstress’. Als u weet dat vorig jaar bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten hadden is aandacht hiervoor geen overbodige luxe. Zeker voor u als ondernemer, want de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn ondertussen opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar, aldus TNO.

Veel werkgevers treffen al maatregelen om werkstress te voorkomen. Helaas lijkt dat nog niet altijd genoeg. Wist u dat in dit onderzoek 45% van de werknemers aangeeft dat er op het werk extra maatregelen nodig zijn tegen werkstress? En dat 35% van verzuim te maken heeft met het werk en vooral door werkdruk of werkstress. Bijna de helft van de mensen die stress ervaren geven aan dat zij door de pc of smartphone eigenlijk bijna altijd bereikbaar zijn, ook buiten werktijd. Een derde van de mensen die stress ervaart door de pc of smartphone geeft aan dat ze last hebben van informatie-overload. Mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken hebben hier veel minder last van.

Digital detox was daarom een belangrijk thema voor de week van de werkstress, ofwel, even niet bereikbaar zijn en alles willen lezen en bijhouden op elk moment. Het verminderen van werkstress is onderdeel van het proces om duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Hoe zit dat voor uzelf en uw medewerkers? Herkent u deze symptomen. Neem dan actie en kijk wat uw arbodienst – adviseur voor u kan betekenen, of uw collectieve zorgverzekeraar. Vaak zijn er diverse programma’s beschikbaar waarmee u kunt werken aan duurzame inzetbaarheid.