Verzekeringen op maat kent haar voor- én nadelen

De verzekeringsmarkt wordt steeds digitaler en dit geeft verzekeraars de mogelijkheid om steeds meer gegevens te verzamelen van klanten. Met deze data kunnen verzekeraars variëren met de hoogte van de premies. Dit kan in de toekomst voor een deel van de consumenten nadelig zijn.

De digitale trends binnen de verzekeringsmarkt geeft veel kansen, maar brengen ook nadelen met zich mee, verwacht Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestuursvoorzitter Laura van Geest. Algoritmes en andere dataverwerkingen bieden verzekeraars de mogelijkheid om specifieke aanbiedingen te geven aan specifieke doelgroepen. Het gevolg hiervan is dat voor bepaalde doelgroepen de premies flink zullen stijgen.

Nadelen van de digitalisatie

Premies kunnen bijvoorbeeld stijgen doordat verzekeraars weten dat bepaalde klantgroepen niet snel premies gaan vergelijken of omdat ze weten dat de kans dat er schade wordt gereden groter is. AFM vindt dat er voor het verzamelen van data om de premiehoogte te bepalen een grens moet worden gesteld. Wanneer bijvoorbeeld het risico groter is op schade en er daarom een hogere premie wordt aangeboden, gaat dit ten koste van de solidariteit waar klanten samen het risico dragen van schade. Met deze algoritmes kan het uiteindelijk voorkomen dat het voor sommigen bijna onmogelijk wordt om een goede verzekering af te sluiten.

Rol van het kabinet

Toezichthouder AFM geeft aan dat het kabinet dit kan helpen tegen te gaan door verzekeraars te verplichten om ook risicovolle en onaantrekkelijke klanten een verzekeringsoptie aan te bieden die betaalbaar is.

Voordelen van de digitalisatie

Ondanks dat er grote nadelen worden gezien, zijn er ook voordelen aan de digitale ontwikkelingen. Met verschillende applicaties kunnen verzekeraars de mogelijkheid bieden om gedrag te meten waarmee goed gedrag beloond kan worden. Zo kan een applicatie voor autoverzekeringsklanten het rijgedrag volgen waarbij veilig rijgedrag wordt beloond met korting en risicovol rijgedrag wordt ontmoedigd.