Uw bedrijf verduurzamen? Denk aan hulp bij financiering

Het Nederlandse bedrijfsleven wil ook bijdragen aan een flinke CO2-reductie. Misschien is uw bedrijf verplicht maatregelen te treffen of wilt u dat zelf graag.

In de Wet milieubeheer uit 1993 is vastgelegd dat bedrijven met een bepaald verbruik aan elektriciteit en gas maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Omdat de naleving van deze wet te verbeteren is sinds 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Moet ook u energiebesparende maatregelen treffen en aan de informatieplicht voldoen? Dit kunt u controleren op de lijst op de website: wat u moet weten / overzicht erkende maatregelenlijsten (EML).

Als u serieus met de informatieplicht aan de slag wilt, wacht u behoorlijk veel uitzoekwerk. Welke maatregelen kunt u treffen en welke hebben het grootste effect? Wat kost het om uw plannen te realiseren en tot welke besparingen leiden ze? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? Hoeveel moet u zelf financieren en hoe krijgt u die financiering rond?

U kunt zelf al een ander doen zoals isolatie van vloer, dak of spouwmuur. U kunt zonnepanelen instaleren of andere manieren om energie op te wekken. Daarnaast kunt u LED-lampen installeren en elektrische auto's gebruiken. Uiteraard zijn er meer maatregelen die u kunnen helpen om uw bedrijf te verduurzamen en die bovendien uw energie- en brandstofkosten laten dalen.

Heeft u hierbij financiering nodig? Neem contact op met uw bedrijfsadviseur. Hij of zij adviseert u hoe u de verduurzaming kunt financieren en welke lening bij u past.