Uw autoverzekering gaat stijgen ten opzichte van vorig jaar

In een recente inventarisatie van De Nederlandsche Bank wordt duidelijk dat verzekeraars in 2023 voor het eerst in jaren verlies hebben geleden op motorrijtuigenverzekeringen. De gestegen reparatiekosten, die niet alleen worden verhoogddoor inflatie en hogere loonkosten, maar ook door de toenemende complexiteit van voertuigen, spelen hierin een grote rol. Eenvoudige herstellingen, zoals die van spiegels en deuren, worden steeds een stuk duurder door alle elektronische snufjes.

Stijgende autopremies in 2024: wat zijn de oorzaken?

De premies voor autoverzekeringen zijn fors gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat de kosten voor een allriskverzekering met maar liefst 9 procent zijn gestegen, terwijl ook de WA en WA casco verzekeringen duurder zijn geworden, met 8,4 en 7,1 procent. Dit vertaalt zich naar een gemiddelde premie van 862 euro per jaar in het eerste kwartaal van 2024, ten opzichte van 797 euro in dezelfde periode vorig jaar, wat neerkomt op een verschil van 65 euro per jaar.

Er is aan de andere kant ook goed nieuws te melden: het aantal autodiefstallen is gedaald. In 2023 werden 5.844 personenauto's gestolen, wat een daling van 11 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze dalende trend zet zich voort in het eerste kwartaal van 2024. Volgens autoverzekeringsexpert, Jerry Poel, kan deze ontwikkeling mogelijk leiden tot een stabilisatie of zelfs een daling van de autopremies, als de trend doorzet.