Toch geen minimumtarief voor zzp’ers.

Het nieuwe wetsvoorstel met betrekking tot een minimaal uurtarief van €16,- per uur was zo goed als goedgekeurd. Echter maakte Wouter Koolmees op 15 juni bekend dat het kabinet het wetsvoorstel intrekt. Dit betekent dat er geen minimumuurtarief van €16,- per uur komt voor zzp’ers.
 
Waarom €16,- per uur?
Er zijn zo’n 75.000 zzp’ers die minder dan €15,- per uur verdienen. Denk aan zzp’ers in de zorg, bouw of bij de post. Om deze zzp’ers te beschermen tegen armoede en schijnzelfstandigheid wilde het kabinet een minimumtarief van €16,- per uur invoeren. Er was onderzocht dat dit bedrag voldoende zou moeten zijn om van te leven én verzekeringen af te sluiten.
 
Er waren te veel bezwaren tegen het voorstel. Zo vindt Vakbond CNV het minimumtarief nog steeds veel en veel te laag. Zij willen dat zzp’ers minstens €25,- per uur gaan verdienen. Op dit moment zoekt het kabinet naar een andere manier om té lage tarieven voor zzp’ers tegen te gaan. Koolmees vertrouwt hierbij op overleg tussen werkgevers, vakbonden en andere belanghebbenden. Wanneer hierover meer zekerheid/ duidelijkheid komt is niet bekend.