Stijging in hypotheekakten

Dat de woningmarkt stagneert is al terug te zien in het aantal gepasseerde overdrachtsakten. In Q1 en Q2 liggen de aantallen later dan in deze vergelijkbare kwartalen vorig jaar. Daarentegen is het aantal koopakten gestegen vergeleken met Q1.

Belangrijkste stijgers
De belangrijkste stijgers zijn hypotheekakten en (levens)testamenten. Het aantal testamenten en levenstestamenten ligt in Q2 2022 fors hoger dan in het tweede kwartaal in 2021. Maar vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 is de stijging minder sterk. Het aantal testamenten nam met 3,5% toe en het aantal levenstestamenten bleef nagenoeg gelijk. Het aantal samenlevingscontracten neemt in vergelijking met vorig jaar juist 8% af.

Verwachting
De verwachting is dat de stijging van de koopakten weer zal afnemen na de rentestijgingen die er recent zijn geweest. Uit een maandelijkse enquête van de KNB rapporteert een derde van de notarissen een afname van het aantal nieuwe zaken in de vastgoedpraktijk. 20% meldt een toename en bij iets minder dan de helft blijft de werkvoorraad gelijk.