Stijgende lijnen in de hypotheekmarkt

Recente gegevens duiden op een voorzichtig herstel van de hypotheekmarkt, waarbij de hypotheekomzet in het derde kwartaal van 2023 een stijging vertoont naar 26,9 miljard euro. Opvallend is dat dit het tweede opeenvolgende kwartaal is waarin de hypotheekomzet toeneemt ten opzichte van het voorgaande kwartaal, na een periode van sterke daling.

 

Marktaandeel

De groei van de hypotheekomzet is merkbaar voor alle categorieën hypotheeknemers in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023. Starters zien opnieuw de grootste stijging met 8,4%, gevolgd door doorstromers met 8,3%, en over- en bijsluiters met 3,3%. Het marktaandeel voor starters bereikt het hoogste niveau sinds 2016, terwijl over- en bijsluiters hun marktaandeel zien dalen tot het laagste punt sinds de start van de IG&H Hypotheekupdate in 2014. Simone Mensink, Director Banking bij IG&H, benadrukt de verbeterde kansen voor staters op de woningmarkt als weerspiegeld in het groeiende marktaandeel.

 

Ontwikkelingen

Een opmerkelijke trend is de stijging van de gemiddelde hypotheeksom (exclusief overbrugging) naar een recordniveau van 396.000 euro in het derde kwartaal van 2023, een stijging van 4,1% ten opzichte van het tweede kwartaal. Deze stijging is zichtbaar voor alle categorieën hypotheeknemers, met een trendbreuk voor doorstromers en over- en bijsluiters. Tot het tweede kwartaal van 2023 was er een dalende lijn zichtbaar in de gemiddelde hypotheeksom voor deze groepen.

 

Banken heroveren terrein in het derde kwartaal van 2023, waarbij ze hun positie als marktleider versterken met een stijging van 1,6%-punt in marktaandeel. Opvallend is de opkomst van ABN Amro-labels, waardoor het concern de nieuwe nummer 2 wordt in de top 10 concerns. Verzekeraars ervaren daarentegen de grootste daling van hun marktaandeel met een afname van -1,5%.Een andere opvallende ontwikkeling is de voortzetting van de stijging van het aantal geregistreerde energielabels van Nederlandse woningen in Q3 2023. Met een toename van 3,8% naar 125.500 registraties. Hoewel het aantal registraties voor energielabel A is gestegen naar 53.600, daalt het relatieve aandeel naar 42,7%. Energielabels A tot en met E vertegenwoordigen nu 92,8% van het totaal, in lijn met de verwachte wetgeving die energielabels F en G tegen 2033 verbiedt.