Sinds 1 april 2020: compensatieregeling bij ontslag na twee jaar ziekte

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer hebben ontslagen die minimaal twee jaar in de ziektewet heeft gezeten.
 
Wat houdt deze compensatieregeling nu precies in? De transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan worden teruggevorderd bij het UWV. Dit betekent dat alle betaalde transitievergoedingen bij afloop van de arbeidsovereenkomst teruggevorderd worden.
 
Om hiervoor in aanmerking te komen gelden uiteraard een aantal voorwaarden:
  • De werknemer is ziek gemeld op of na 1 juli 2015;
  • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • De werknemer had wettelijk recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Het UWV vraagt van de werkgevers dit te kunnen aantonen. Denk hierbij aan de loonstroken, de arbeidsovereenkomst en de ontslagvergunning/ ontbindingsbeschikking. Deze kan je indienen van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020. Zorg dus dat je alle documenten op tijd verzamelt.
 
Op de website van het UWV is meer te vinden over de compensatieregeling.