Ruim 16.000 flexwerkers vroegen de TOFA aan

TOFA? Zo noemen we de tegemoetkoming voor flexwerkers met gederfde inkomsten door de coronacrisis. Met deze regeling worden zij geholpen die geen recht hadden nop andere uitkeringen voor de periode maart, april en mei 2020. Dit dient als loon voor de noodzakelijke kosten.
 
Drie weken voor de laatste aanvraagdatum 26 juli vroegen al ruim 16.000 flexwerkers de TOFA aan. Zij dienen wel allemaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 
·       Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.
·       In februari een inkomen hebben gehad van minimaal 400 euro bruto. Eerder was het drempelbedrag op 500 euro voorzien, maar door het minimuminkomen te verlagen naar 400 euro kan een grotere groep werkenden, waaronder studenten, van de regeling gebruikmaken.
·       In maart minimaal 1 euro aan inkomen hebben gehad.
·       In april ten opzichte van februari minstens 50% inkomensverlies hebben geleden.
·       In april een inkomen hebben gehad van maximaal 550 euro bruto.
·       Nog geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening voor levensonderhoud. Hier vallen de volgende voorzieningen onder: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW en een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.
 
Bron: https://www.kvk.nl/corona/tofa-1650-euro-bruto-voor-flexwerkers/