Riskeert u 'n boete bij het ontbreken van een RI&E?

Wist u dat alle ondernemers met personeel in dienst al sinds 1994 verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) moeten hebben? En dat minder dan 50% van alle bedrijven in Nederland deze ook echt heeft? Met een RI&E brengt u in kaart welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s uw medewerkers lopen én hoe u die kunt voorkomen, oplossen en waar nodig verzekeren. De cijfers zijn zorgwekkend, omdat deze inventarisatie een grote rol speelt in het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziektes. Met een goede RI&E kunt u bijvoorbeeld uitval van medewerkers voorkomen, wat weer een positieve uitwerking heeft op de verzuimkosten en de bedrijfscontinuïteit.

Brengt uw bedrijf niet in kaart welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s werknemers op de werkvloer lopen, dan kan de Inspectie SZW u een boete opleggen. Afgelopen zomer maakte het ministerie van SZW bekend de boetes voor het ontbreken van een deugdelijke RI&E per direct fors te verhogen. Deze boete kan worden verhoogd tot maximaal 4.500 euro voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor kleinere bedrijven geldt een percentage van dit bedrag. Het is maar dat u het weet.

En hoe vaak moet u die RI&E herhalen? Wijzigt een werkplek, dan moet er een nieuwe RI&E uitgevoerd worden. Zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd? Dan dient u de RI&E elke 4-5 jaar opnieuw te laten uitvoeren.

​Zorg dat u uw medewerkers en uzelf geen onnodig risico laat lopen en voorkom een fikse boete.