Pensioenregeling en arbeidsongeschiktheid

Het loon van een zieke werknemer moet twee jaar worden doorbetaald, inclusief de pensioenopbouw. Na die twee jaar ontvangt de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering. Weet jij wat er dan gebeurt met de pensioenopbouw en welke risico’s er liggen voor de werkgever? Lees het hier.
 
In veel pensioenregelingen is opgenomen dat de pensioen opbouw blijft doorlopen bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de verzekeraar of het pensioenfonds de premiebetaling geheel of gedeeltelijk overneemt. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheid en pensioenregeling.
 
Niets melden? Doe het niet!
In de praktijk zien we dat een zieke werknemer vaak uit dienst wordt gemeld bij de pensioenuitvoerder in plaats van arbeidsongeschikt. Dit met het gevolg dat de premievrijstelling niet wordt geactiveerd, hierdoor ontstaat een pensioengat. Opgelost, zou je denken? Nee! Als de desbetreffende werknemer jouw onderneming daarvoor aansprakelijk stelt, mag jij zijn pensioenopbouw betalen met terugwerkende kracht tot aan zijn pensioenleeftijd.
 
Kortom geef altijd direct door wanneer een werknemer ziek is en blijf het pensioencontract van de zieke werknemer in kaart brengen bij verlenging. Zo voorkom je ongunstige situaties.