ORV: compagnonverzekering en vennootschapsovereenkomst

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als u onverhoopt overlijdt. Een vooraf bepaald, vast bedrag wordt dan uitgekeerd aan uw nabestaanden en/ of aan uw onderneming. Bent u echter onderdeel van een onderneming met meerdere compagnons en één daarvan komt te overlijden, hoe zit het dan? Dan kunt u bijvoorbeeld een compagnonverzekering afsluiten.

Bij de compagnonsverzekering ontvangt de overblijvende compagnon een bedrag om de financiële gevolgen op te vangen, als u of uw zakelijke partner overlijdt. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de nabestaanden van de overleden vennoot uit te kopen. Als dit het plan is, dan wordt dit vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst. Deze overeenkomst moet zorgvuldig worden vastgelegd zodat er achteraf geen fiscale verassingen ontstaan. Ook moet de ene compagnon de premie op het leven van de ander betalen. Zo voorkom je belasting met successierecht bij overlijden. Controleer ook jaarlijks of het verzekerde kapitaal nog klopt.

Een andere variant van de ORV is de key-man-verzekering. Als in uw onderneming een sleutelfiguur wegvalt, moet door dat verlies vaak (tijdelijk) vervangende arbeidscapaciteit inhuren. Bij het overlijden van een sleutelfiguur binnen de onderneming keert deze verzekering een vast bedrag uit aan de onderneming. Bespreek met uw adviseur of een dergelijke verzekering iets voor uw onderneming is.