Ook boeren worden flink geraakt door de coronacrisis

Doordat de horeca minder behoefte heeft aan melk en friet, verwacht het Economisch Bureau van ING dat de Nederlandse landbouw dit jaar krimpt met drie procent. Hier gaat het dan vooral om de melkveehouders en aardappelboeren.
 
Niet iedere sector even hard geraakt
Volgens sectoreconomen van ING is bijvoorbeeld de sector sierteelt alweer snel hersteld. Agrariërs voerden in 2019 hun productie nog met een procent op. Na crisisjaar 2020 verwacht ING dat deze groei zich herpakt.
 
Naast dat aardappelboeren en melkboeren hard werden getroffen door de crisis bleef de vraag naar eieren groot. Dit omdat deze zich verplaatste van de horeca naar de supermarkt. Kippenhouders zagen de prijzen zelfs oplopen doordat mensen gingen hamsteren. Inmiddels lopen daarnaast wel de voerprijzen op en dalen de opbrengsten, waardoor de komende maanden minder gunstig lijken voor kippenhouders.
 
Ook varkenshouders hadden te maken met een flinke tegenslag. Onder andere doordat de Chinese afzetmarkt zijn deuren sloot voor Duitse en Nederlandse slachterijen waar corona was geconstateerd. Zo konden zij hun biggen niet kwijt.
 
Al met al is de ene sector harder geraakt dan de ander, maar verwacht ING voor velen weer een spoedig herstel. Wel maken zij zich zorgen over de sierteelt, terwijl hier op dit moment nog niets aan de hand is. Mocht de coronacrisis uitmonden in een economische crisis, ontstaat er meer werkloosheid. Dit zal leiden tot minder vraag naar luxe bloemen en planten.