Onderschat het niet: risicobeheer en onderhoud verzekeringen

Een voorbeeld van hoe het helemaal mis kan gaan als risico’s niet goed worden ingeschat en de schadeverzekeringen niet regelmatig aangepads worden aan de actuele waarde.

Eind september 2018 werden het magazijn van een bedrijf met inventaris en goederen bij een brand verwoest. Daarna ging er van alles mis met de leveringen voor de webwinkel. Het bedrijf lijdt in de maanden na de brand door alle directe en indirecte kosten fors verlies. Het bedrijf bleek ook flink onderverzekerd te zijn, waardoor slechts een deel van de schade vergoed werd. Dit verhaal illustreert hoe belangrijk het is niet alleen de juiste verzekeringen af te sluiten, maar om deze ook goed te onderhouden.

Bent u actief in de groot- of detailhandel, dan is een inventaris- en goederenverzekering onmisbaar. Naast de directe schade bent u met deze polis ook verzekerd tegen diverse bijkomende kosten en die kunnen enorm oplopen.

Hoe controleert u of u voldoende verzekerd bent? Door de actuele nieuwwaarde van uw inventaris en inkoopwaarde van uw goederenvoorraad door te geven aan uw verzekeringsadviseur. Deze controleert of deze waardes overeenkomen met uw verzekerde som. U wilt niet onderverzekerd zijn, maar ook niet oververzekerd.

De verzekering voor bedrijfsschade komt in beeld na een grote schade, zoals een brand. Uw bedrijf komt (gedeeltelijk) stil te liggen. In het ergste geval moet u uw bedrijf weer letterlijk opbouwen. De kosten lopen dan hoog hoog op, maar de 'verzekering voor bedrijfsschade' biedt uitkomst. Uw vaste lasten, zoals personeelskosten, huur en nettowinst zijn hiermee verzekerd. Het is ook hier van groot belang dat het verzekerd bedrag en de uitkeringstermijn goed aansluiten op uw  bedrijf en de risico’s die er zijn. Bespreek dit met uw verzekeringsadviseur, want u wilt niet dat uw bedrijf ten onder gaat na een calamiteit.