NOW regeling voor ondernemers

Even geen verzekeringsnieuws, maar een regeling voor ondernemers. Als ondernemer weet u als geen ander hoe flexibel te zijn en te improviseren. Helaas is dit nu soms niet genoeg in deze onwerkelijke periode. De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid) ondersteunt werkgevers bij het in dienst houden van werknemers bij acute en zware terugval in omzet. Heeft u een omzetverlies van minimaal 20% door de buitengewone omstandigheden nu? Dan kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

U hoeft dan ook niet aan te tonen in welke mate de omzetdaling (op concernniveau) door deze buitengewone omstandigheden wordt veroorzaakt. De regeling geldt voor werknemers die in dienst zijn en verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dus ook voor flexibele contracten en nul-urencontracten. De financiële tegemoetkoming is gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100%, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager. 
 
Vanaf maandag 6 april 2020 tot 31 mei kunt u uw aanvraag indienen bij het UWV. Wat u dient mee te sturen en voor de volledige informatie en rekenmethode kijkt u op de website van de rijksoverheid.

Tijdslijn:
Binnen 2-4 weken vindt de eerste uitbetaling plaats van een voorschot door het UWV. Deze wordt in drie termijnen voldaan (dus totaal binnen 13 weken). 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, vraagt u vaststelling van de subsidie aan. In beginsel voldoet een accountantsverklaring. Het UWV stelt de subsidie binnen 22 weken na aanvraag definitief vast. Dit kan dus leiden tot een nabetaling of terugvordering. 

Uiteraard is er nog een aantal regelingen voor zzp'ers en bijvoorbeeld ondernemers die in de grensstreek werken. Op de site van de Kamer van Koophandel vindt u ook veel handige informatie.