Meer kans op schade door klimaatverandering

Te weinig ondernemers realiseren zich dat schade door extreem weer zoals instortingen, overstromingen en verzakkingen niet worden gedekt door hun verzekering. Dit terwijl het risico alleen maar toeneemt door de klimaatveranderingen. In dit artikel bespreken we wat er wel en niet gedekt is.
 
Wel of niet gedekt?
Het is belangrijk dat verzekeraars goed in kaart brengen wat er wel en wat er niet gedekt is als het aankomt op schades als gevolg van extreem weer en soortgelijke klimaatveranderingen waardoor schade ontstaat. AFM roept verzekeraars op om duidelijker te informeren over dit aspect. Ook roepen zij zowel de consument en de ondernemer op om goed hun polis te controleren.
 
Overstromingen en neerslag
Meestal dekt de inboedelverzekering directe neerslagschade. Hierbij kunt u denken aan het lekken van uw dak of uw auto die beschadigd door hagel. Wanneer we het hebben over wateroverlast door een sloot die naast uw huis overstroomd kan het zomaar zijn dat dit heel anders werkt. Schade als gevolg van het buiten zijn oevers treden van de grote rivier zoals de maas het afgelopen jaar deed, wordt nooit vergoed. Maar bijvoorbeeld ook nattigheid in kelders door de stijging van grondwater valt doorgaans niet onder de dekking.
 
Droogte
In Nederland is er enerzijds veel kans op overstromingen, anderzijds lopen woningen juist risico door een daling in het grondwaterpeil. Als de fundering hierdoor wordt aangetast kan dit leiden tot muurscheuren, verzakkingen en zelfs instortgevaar. Er wordt dan wel iets vergoed, maar het is goed uit te zoeken wat er precies in uw polis staat vermeld. In Nederland lopen zo’n 750.000 tot 1 miljoen woningen risico.
 
Schade aan zonnepanelen
Zonnepanelen van particulieren zijn vaak goed verzekerd tegen schade door extreem weer. Toch verzekert dit niet alles. Zo worden microscheurtjes als gevolg van hagel niet gedekt. Dit kan er voor zorgen dat u minder energie kunt opwekken dan voorheen. Hierdoor is de kans dus groter dat u meer stroom moet gaan afbetalen. Niet geheel onbelangrijk, door de microscheurtjes is de kans op branduitbraak groter. Het is dus erg belangrijk dat u na een flinke hagelbui uw zonnepanelen goed controleert. Ziet u dan de noodzaak om maatregelen te nemen, dan zijn die kosten helaas voor eigen rekening wanneer dit punt is uitgesloten bij uw verzekeraar.

Wanneer we het hebben over funderingsschade, dan biedt geen enkele opstalverzekering hier nog dekking voor. Het risico hierop varieert per regio. Houdt goed in de gaten of uw woning gevaar kan lopen en controleer uw verzekeringen. En mocht u gaan verhuizen? Controleer dan ook altijd weer opnieuw hoe het is gesteld met de fundering en op welke risico’s u in kunt spelen.