Kleine werkgever? Nieuwe verzuim-ontzorg-verzekering in aantocht

In Nederland zijn de regels voor loondoorbetaling aan zieke werknemers streng én kennen we veel verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Voor kleine werkgevers zijn dit flinke kostenposten. Daarom wordt vanaf 2020 de verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

Nu is het zo dat de meeste werkgevers zich al verzekeren tegen de financiële risico’s van verplichte loondoorbetaling. Drie kwart van bedrijven met minder dan zeven werknemers heeft een verzuimverzekering en bij bedrijven tussen zeven en vijftien werknemers zelfs 85%. Juist omdat de kosten van een zieke werknemer hoog zijn en veel verder gaan dan alleen het salaris.

De belangrijkste uitgangspunten van deze nieuwe verzuim-ontzorg-verzekering zijn bekend. Het is een nieuw product dat bestaat uit bestaande diensten. Bent u een klein werkgever? Met deze nieuwe verzekering is niet alleen het financiële risico gedekt. U wordt straks ook geholpen met de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering is daarom altijd gekoppeld aan een arbodienst. Met deze verzekering hoeven dan ook geen extra kosten in rekening worden gebracht voor re-integratieactiviteiten. Ook loopt u als werkgever geen risico op een loonsanctie van het UWV.

Dus wellicht is deze nieuwe verzekering een interessante voor u om in de gaten te houden. Het kabinet geeft een premiekorting waar u van kunt profiteren. Hoe deze korting precies geregeld wordt, is nu nog niet duidelijk.