Kifid: ook bij klachten over alternatieve kredietverstrekkers

U kon al als kleiner MKB of ZZP bij klachten over bancaire dienstverlening al terecht bij Kifid, het klachteninstituut financiële dienstverlening. Vanaf 1 juli a.s. kunt u hier ook terecht met geschillen over alternatieve kredietverstrekking.

De Stichting MKB Financiering (SMF) heeft eerder dit jaar een nieuwe Gedragscode MKB Financiers gepresenteerd. Die moet bijdragen aan een professionalisering van de sector en groei van het vertrouwen van ondernemers in alternatieve (non-bancaire) financiering.

Alleen klachten tegen financiers die zijn aangesloten bij SMF én de gedragscode hebben ondertekend, worden in behandeling genomen. Bovendien behandelt het klachtenloket alleen geschillen van bedrijven met een maximale omzet van 5 miljoen euro per jaar.