Heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Bij ondernemen horen risico’s, dat weet u ook. U kunt echter ongewild een verkeerd advies geven of onjuiste informatie verstrekken aan klanten. Meestal brengt dit financiële schade met zich mee. Daarom sluiten veel bedrijven een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af.

Weet u dat voor sommige beroepen deze verzekering wettelijk verplicht is en dat misschien de brancheorganisatie waarbij u zich aansluit dit verplicht stelt? Het kan ook zijn dat een klant of opdrachtgever erom vraagt. Verwart u de BVA ook niet met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze laatste dekt de schade aan personen of zaken terwijl de BAV financieel nadeel en vermogensschade dekt als gevolg van een fout tijdens uw werk. Wanneer u zowel de BAV als de AVB afsluit, heeft u een complete dekking.

Voorbeelden van beroepsfouten die vermogensschade kunnen veroorzaken:
• Een belastingadviseur geeft een verkeerd advies, waardoor zijn opdrachtgever onnodig veel belasting moet betalen.
• Een architect maakt een ontwerpfout en kloppen bijv. de afmetingen van de bouwmaterialen niet. De bouw ligt een tijd stil omdat de berekeningen opnieuw moeten worden gemaakt. Pas daarna kan de bouw worden hervat.
• Een softwareontwikkelaar maakt voor een klant software voor de voorraadadministratie. In de software zit een fout, waardoor de klant zijn producten niet op tijd kan leveren.
• Een advocaat vergeet een beroepstermijn, waardoor hij zijn klant financieel benadeelt.

Kortom, twijfelt u hoe uw onderneming ook een dergelijk risico kan lopen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Die kan u adviseren omtrent uw specifieke bedrijfssituatie, branche en de eventuele risico's die uw bedrijf met zich mee zou kunnen brengen.