De vernieuwde arbeidswet

Vanaf 1 augustus komt er een nieuwe wet: Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Het doel van deze nieuwe wet is om onder andere werknemers meer duidelijkheid te geven in hun werk. Op verschillende vlakken krijgen werknemers meer rechten. Benieuwd wat dit voor u of uw werknemers betekent? Lees dan snel verder.
 
Algemene bijkomstigheden 
Veel medewerkers werken vaak wisselende dagen en uren. Met deze nieuwe wet moet daar meer helderheid in komen. Nu deze wet is ingegaan moeten werkgever en werknemer (bij bijvoorbeeld oproepkracht) samen bepalen wanneer ze worden ingezet. Wanneer de werkgever beroep op werknemen wilt doen buiten de afgesproken uren of dagen mag een medewerker dit dus weigeren. Andersom kan dit ook betekenen dat een werknemer verplicht is om op de afgesproken dagen te komen werken. Anders kan dit als werkweigering worden gezien.
 
Daarnaast is het ook nieuw dat werknemers die al langer dan een half jaar in dienst zijn en veel onregelmatig werken, mogen vragen om meer vaste uren. Hier hoeft een werkgever alleen niet altijd mee in te gaan.
 
Kosten voor scholing
De nieuwe wet moet er ook voor zorgen dat het gemakkelijker wordt gemaakt voor medewerkers om bijscholing te volgen. Hierbij moet u denken aan scholing waar u wettelijk recht op hebt, waarbij afspraken zijn gemaakt in uw cao, of scholing die nodig is voor uw werk. Het is dus niet de bedoeling een random opleiding te gaan volgen. Wel zou u de opleiding moeten kunnen volgen onder werktijd, voor hoe ver dit mogelijk is.
 
Bijbaantje naast reguliere werk wordt gemakkelijker
Vanaf 1 augustus wordt het ook gemakkelijker om er nog een baantje bij te doen naast uw vaste baan. Een werkgever is verplicht dit toe te staan, tenzij hij of zij een goede reden heeft om dit te weigeren. Een goede reden die een werkgever kan hebben is dat u bijvoorbeeld te veel uren gaat draaien dan u aan kunt of wanneer u gaat werken voor de concurrent.

Dit waren de veranderingen met de meeste invloed voor u als werkgever of werknemer. Meer informatie? Ga naar www.rijksoverheid.nl