Check kredietwaardigheid van uw klanten

Tijdens de economische crisis piekte in mei 2013 het aantal faillissementen in Nederland. Daarna daalden dit aantal tot in september 2018 het laagste niveau in het aantal faillissementen sinds 2001 bereikt werd. Sindsdien wisselt het cijfer nogal. De verwachting is dat in Nederland de economische groei dit jaar terugvalt. Dat betekent weer dat er meer faillissementen zullen komen. Misschien heeft u nu nog geen problemen. Maar ook u kunt schade oplopen door het faillissement van andere bedrijven waar u zaken mee doet. Weet u dat zeker 25% van de faillissementen in Nederland wordt veroorzaakt door wanbetaling.

Kredietverzekering
Hoe kunt u uw klanten checken op kredietwaardigheid? Controleer hun financiële achtergrond. Dat kunt u bijvoorbeeld doen als u een kredietverzekering afsluit. U krijgt dan namelijk toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met allerlei, waaronder financiële, informatie over uw klanten. Zo kunt u de kredietwaardigheid van uw klanten inschatten én herkennen. Uw herkent een bedrijf in de problemen door de volgende kenmerken:
  1. Het gemiddelde rendement op het geïnvesteerd vermogen daalt.
  2. Het bedrijf laadt steeds meer schulden op zich.
  3. Het bedrijf heeft steeds meer moeite om aan de verplichtingen te voldoen.
Merkt u dat een bedrijf in nood verkeert? Neem dan maatregelen, zoals het aanscherpen van de leverings- en betalingsvoorwaarden of u moet het besluit nemen afscheid te nemen van deze klant. Mocht een klant uw rekeningen niet betalen, dan start de verzekeraar van uw kredietverzekering een incassoprocedure. Blijft de betaling definitief uit vanwege bijvoorbeeld een faillissement, dan kunt u de schade claimen bij de verzekeraar. Zo kunt u met een kredietverzekering een eigen faillissement voorkomen. Afhankelijk van uw onderneming dus zeker het overwegen waard!