Blijf controleren en voorkom zo brandschade

U voorkomt brandschade vooral door de contoles uit te voeren die bij uw bedrijfsverzekeringen horen. De risico’s op en mogelijke gevolgen van brandschade zijn niet voor elke onderneming hetzelfde. De type werkzaamheden én locatie hebben ook invloed op de eisen die een verzekeraar stelt aan uw onderneming.

Hoe vaak u een controle uit moet voeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie vindt u In de polisvoorwaarden en de clausules van bijv.uw inventaris- en goederenverzekering en de bedrijfsgebouwenverzekering. Het niet nakomen van deze controles betekent dat u ingeval van schade niet bent verzekerd. Verder kunnen aanvullende voorwaarden gelden zoals bijvoorbeeld over opslag en afvoer van afval, want dat mag niet te dicht bij de gevel van het bedrijfspand staan.

Zes tips om brandschade te voorkomen. 
1. Controleer de alarminstallaties en brandblussers en hoe vaak u een controle moet uitvoeren van uw verzekeraar
2. Controleer de geldigheid van het certificaat van de alarminstallatie
3. Laat de kwaliteit van de elektrische installatie checken door een erkend installateur en let daarbij op de gestelde norm 4. Controleer de opslag en afvoer van afval ofwel hoeveel meter van de gevel moet brandbaar afval minimaal opgeslagen worden
5. Controleer of deze maatregelen worden uitgevoerd: ruim spullen op, gebruik metalen afvalcontainers, voorkom ophopingen van kabels en stekkerdozen en gebruik vlamdovende afvalbakken
6. Check dit alles dagelijks, zorg dat het een routine is of wordt

Uw financieel en/of verzekeringsadviseur helpen u graag door mee te denken over effectief risicobeheer voor uw onderneming. Zo verkleint u de kans op schade. Gaat er onverhoopt ondanks alle voorzorg en controles toch iets fout, dan bent u tenminste goed verzekerd!