Bedrijfsongeval? Zorgplicht voor uw medewerkers

Bent u op de hoogte van de wettelijke zorgplicht die u als werkgever hebt in geval van schade bij een ongeval met medewerkers? Veel werkgevers zijn zich daar in ieder geval niet van bewust. Velen denken dat ze met de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering medewerkers schadeloosstellen, terwijl dit lang niet altijd het geval is.

Uit een onderzoek uit 2019 blijkt dat 53% niet weet dat er ook een zorgplicht is voor een medewerker die thuis werkt. Ook is slechts de helft van de ondernemers op de hoogte dat tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires en uitzendkrachten, ook onder de zorgplicht van de werkgever vallen.

U als werkgever heeft een wettelijke zorgplicht om een goede regeling voor uw medewerkers te treffen in het geval van schade bij een ongeval. Wist u dat zelfs als u er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, u in veel gevallen toch verantwoordelijk bent voor de financiële gevolgen? Slechts 26% van de ondervraagde werkgevers is hiervan op de hoogte.

Bij het beoordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kijkt de verzekeraar naar de juridische schuldvraag. Hierbij is het lang niet altijd zo dat een werkgever juridisch aansprakelijk is. Bovendien kan het vaststellen van de juridische aansprakelijkheid lang duren. Dit kan vervelende situaties opleveren tussen werkgever en medewerker. Uiteraard is dat voor niemand een wenselijke situatie. 

Hoe zit het bij uw bedrijf met de zorgplicht bij een bedrijfsongeval? Praat eens met uw financieel adviseur of een risicomanager. Regelmatig blijkt dat bijvoorbeeld een collectieve ongevallenverzekering en een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering belangrijke aanvullingen zijn.