AOV..wie bepaalt of u arbeidsongeschikt bent?

Misschien moet als zelfstandige een beroep doen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een team van deskundigen bepaalt dan of en in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Kunt u helemaal niet meer werken of kunt u een deel nog wel uitvoeren? De schadebehandelaar, een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige bepalen of u in aanmerking komt voor een uitkering uit uw AOV.

Uw directe contactpersoon is uw schadebehandelaar. Hij of zij is de regisseur van het hele proces en houdt u op de hoogte van de stand van zaken als u een beroep op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gedaan. Deze behandelaar zoekt uit of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. Zonodig wint de schadebehandelaar informatie in bij anderen, zoals de arts die u behandelt of een medisch adviseur. Dit mag hij of zij alleen doen als u daarvoor een machtiging heeft afgegeven.

Denkt de schadebehandelaar dat het nodig is, dan kan hij of zij een medisch adviseur inschakelen. Dit is een arts die uw situatie grondig bestudeert om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Deze arts geeft zijn of haar oordeel door aan de schadebehandelaar.

Ook kan de schadebehandelaar een arbeidsdeskundige inschakelen. Dit gebeurt meestal als u al een tijdje arbeidsongeschikt bent. Deze deskundige beoordeelt welke werkzaamheden u nog wel en niet meer kunt uitvoeren. De arbeidsdeskundige vraagt ook vaak informatie op over uw bedrijf. Bijvoorbeeld over uw werkroutine of financiële informatie. Op basis daarvan kijkt de arbeidsdeskundige eerst of u uw werk geheel of gedeeltelijk kunt voorzetten als er aanpassingen worden uitgevoerd. Op basis van alle informatie beslist de schadebehandelaar uiteindelijk of u een uitkering krijgt en hoe hoog deze is. Soms is uw medische situatie duidelijk en worden er geen deskundigen ingeschakeld.

Natuurlijk dient u wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben om voor een en ander in aanmerking te komen. Met de nieuwe plannen van het kabinet zal een verplichte verzekering niet lang meer op zich laten wachten. De vraag is alleen welke vorm deze heeft. Daar is het laatste woord zeker nog niet over gevallen. Zeker als u een beroep heeft waarbij uw bij uitval uw beroep op zeker niet meer kunt uitvoeren is het verstandig een expert in te schakelen over uw mogelijkheden rondom een passende AOV.