AOV premie vaak te hoog ingeschat

Wist u dat bijna de helft van ondernemers zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) de premie hiervoor te hoog in schat? Deze ondernemers (58%) zijn daardoor minder snel geneigd een dergelijke verzekering af te sluiten, aldus Reaal. Zij deden onderzoek onder MKB’ers. Ongeveer 47 procent van de respondenten heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiervan denkt 44 procent dat een AOV meer dan 300 euro netto per maand kost. In de praktijk blijkt de AOV echter vaak stukken goedkoper. Herkent u zichzelf hierin? Lees dan toch even verder.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde ondernemers zegt zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies op te vangen. Daarnaast vertrouwt één op de vijf ondervraagden zonder verzekering er niet in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert. ZZP Nederland ziet dat bij deze groep ondernemers de perceptie omtrent AOV overheerst dat deze veel te duur is én niet uitbetaalt. Dat terwijl mensen tot hun pensioen tonnen mislopen als ze zich niet verzekeren en arbeidsongeschikt raken.

AOV premie aftrekbaar van belasting
Dat een groot deel van de ondernemers geen AOV afsluit heeft ook te maken met de aanname dat een AOV niet aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting, terwijl dat wel zo is. Voor gemiddeld 200 tot 250 euro bruto heb je een AOV, waarbij je ook nog zo'n 40 procent van de belasting kunt aftrekken.

Veel Zzp’ers denken dat het nodig is van 70 tot 80 procent van het huidige inkomen te verzekeren, terwijl een lager bedrag veelal voldoende is. Het advies van ZZP Nederland is dan ook: bereken wat uw tekort is als het inkomen wegvalt, en pas daar de AOV op aan. 

Wat is voor u van belang? Wat heeft u nodig? Zoek het uit eventueel samen met uw adviseur en ontdek dat de premie van AOV mee kan vallen. Het bespaart u in ieder geval veel narigheid.