Waterschade; wat krijg ik vergoed?

We moeten er niet aan denken; een lekkage aan de wasmachine, een lekkend dak of waterschade na een hoosbui. Grotendeels wordt deze schade vergoed door de inboedel- of opstalverzekering, maar niet alles. Wat wordt wel vergoed en wat niet?
 
Bij veel mensen horen de opstal- en inboedelverzekering tot het standaard verzekeringspakket. Met deze verzekeringen zijn over het algemeen de gevolgen van waterschade gedekt. Heeft u een koophuis? Dan is het verstandig om beide verzekeringen af te sluiten. De opstalverzekering dekt namelijk ook de schade aan uw huis, bij een huurder is alleen een inboedelverzekering genoeg.
 
Alle verzekeraars vergoeden:
-Schade door regenwater dat via het dak naar binnen is gekomen;
-Schade door een kapot aquarium of een lekkend waterbed;
-En schade door een gesprongen waterleiding.
 
Zoals u ziet ontbreken er een aantal situaties en niet alles wordt gedekt. Heeft u bijvoorbeeld schade door een gesprongen waterleiding? Dan wordt in veel gevallen de schade wel vergoed maar het herstellen van de leiding is voor eigen rekening.
 
Kom de schade door achterstallig onderhoud? Dan wordt de schade niet vergoed. Ook waterschade door dijkdoorbraken of overstromingen van rivieren valt bij de meeste inboedel- en opstalverzekeringen niet onder de dekking.
 
Waterschade door extreem weer
Door de verandering in ons klimaat is er steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden, zo ook enorme regenval. De riolering kan het overvloedige regenwater niet altijd aan, met grote gevolgen van dien. Straten staan blank, huizen lopen vol en dat leidt tot enorme schades. Deze schade wordt alleen gedekt bij een uitgebreide verzekering en in een aantal gevallen is er een eigen risico van toepassing.
 
Iedere verzekering is anders, weet u wat uw verzekering dekt? Kijk het eens goed na en probeer waterschade te voorkomen. Hoe? Jaarlijkse controle van de waterleidinginstallatie, check uw huis regelmatig, pak bij vorst waterleidingen en buitenkranen in met isolatiemateriaal en sluit buitenkranen af!