Verhuur van uw eigen woning? Wel of niet verzekerd

Steeds meer particuliere woonhuiseigenaren verhuren hun huis. Misschien u ook, maar als u dit niet aan uw verzekeraar heeft doorgegeven en er ontstaat schade, wat dan? 

Bij veel verzekeraars geldt dat u ‘zakelijke verhuur’ niet kunt meeverzekeren op de woonhuis- en inboedelverzekering. De definitie van deze term verschilt wel per verzekeraar. Er zijn bijvoorbeeld  verzekeraars die de mogelijkheid bieden om –tijdelijke- verhuur wel mee te verzekeren, denk aan toeristen.

Het is belangrijk om te weten of het verhuren van het woonhuis heeft geleid tot ‘risicoverzwaring’. Wanneer u als verzekerde verzuimt een risicowijziging te melden, kan dit gevolgen hebben bij schade. Maar dit kan alleen als de verzekeraar kan aantonen dat zij het zwaardere risico niet zou hebben verzekerd als zij hiervan op de hoogte zou zijn geweest. In de praktijk is dit niet altijd even eenvoudig. Zo is verhuur aan een gezin nog steeds particuliere bewoning, wat vaak een voorwaarde is in de polis.

Tijdelijke verhuur via boekingssites kan wel tijdelijk andere polisvoorwaarden opleveren, zoals verhuur via Airbnb. Er staat dan vermeld onder welke voorwaarden er dekking is. Bijvoorbeeld dat er een huurovereenkomst moet zijn en dat de woning maximaal een bepaalde periode per jaar verhuurd mag worden. De verzekerde moet dan aantonen dat die periode niet is overschreden. Bij sommige verzekeraars hoeft dit soort tijdelijke verhuur niet aangemeld te worden bij de verzekeraar, als er maar wordt voldaan aan de bepalingen in de voorwaarden.

Bij kamerverhuur - kamers in uw woonhuis- is er wel degelijk sprake van risicoverzwaring. Veel verzekeraars willen kamerverhuur niet verzekeren. Als een verzekerde verzuimt om dit soort verhuur door te geven dan zal de verzekeraar een schade vaak wel met succes kunnen afwijzen.

Al met al is het wel verstandig het verhuren van een woonhuis door te geven aan uw verzekeraar. Geeft u dit niet op, dan  loopt u als verzekeringnemer een risico dat er discussie met de verzekeraar ontstaat. En dat maakt dat een schade mogelijk niet of slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald. Het is dan ook raadzaam om elke wijziging van het risico altijd door te geven aan de verzekeraar.