Schadeverzekering: waarom een eigen risico?

In veel schadeverzekeringen zit een eigen risico verwerkt. Waarom zijn verzekeraars hier een groot voorstander van? Kunt u ook zonder eigen risico verzekeren?

Neem bijvoorbeeld de autoverzekering en de opstalverzekering. Hierin zit vaak een eigen risico ingebouwd. Dit is een deel van de schade die u zelf betaalt. Pas als de schade boven het eigen risico uitkomt, betaalt de verzekeraar de herstelkosten van de schade. Het hanteren van een eigen risico biedt meerdere voordelen voor een verzekeraar. 

Minder schadelasten voor verzekeraars
Een eigen risico maakt dat de schadelast van een verzekeraar natuurlijk lager uitvalt. De verzekerden nemen een deel van het risico voor hun eigen rekening. Door de lagere schadelast kunnen de verzekeraars de premies weer lager houden.

Een eigen risico is een drempel om te claimen
Omdat u een deel van de schade zelf betaalt, wordt u ontmoedigd een relatief kleine schade in te dienen. U heeft bijvoorbeeld een schade aan uw inboedel van 200 euro. In de inboedelverzekering is een eigen risico van 150 euro. In dit geval betaalt u als verzekerde een groot deel van de schade zelf, dus besluit u zo eerder de schade toch niet in te dienen.

Minder kosten voor de schadebehandeling
Bij het indienen van een schade van bijvoorbeeld 50 euro, zijn de kosten voor het afwikkelen van de schade hoger dan het schadebedrag. Denk alleen al aan de personeelskosten voor het behandelen van een schade. Een eigen risico zorgt ervoor dat verzekeraars minder schades te behandelen krijgen, dus zijn er ook minder kosten voor de verzekeraars.

Bij sommige verzekeraars kunt u kiezen voor een eigen risico of een verzekering zonder een eigen risico, maar wel met een hogere premie. Andere verzekeraars geven deze keuze niet en bieden een verzekering met of zonder eigen risico aan. Heeft u nu een verzekering met eigen risico en wilt u een volledige vergoeding bij schade? Vraag uw assurantieadviseur of hij/zij een vergelijking wil maken welke verzekeraar en verzekering voor u het meest passend is.