Negatief vermogen: 4% van de pensioenhuishoudens kampt hiermee

Doordat steeds meer pensioenhuishoudens in de schulden zitten, zien we dat het aantal werkende AOW’ers fors toeneemt. In 2018 waren dit er twee keer zoveel ten opzichte van 2011. Dit doen zij omdat dit vaak de enige optie is, die schulden zullen toch afbetaald moeten worden.
 
Niet alleen voor pensioenhuishoudens met een negatief vermogen is dit noodzakelijk. Ook voor de groep ouderen met een inkomen lager dan de kritische inkomensgrens, is doorwerken vaak geen optie maar een noodzaak. Dit om maandelijks de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
 
Want waar de koopkracht van de totale bevolking zich positief ontwikkelde (6%), is de koopkracht van de meeste AOW’ers juist verslechterd, zeggen de seniorenorganisaties. In 2018 lag deze koopkracht gemiddeld 5% lager dan in 2008. . “Gepensioneerden kunnen zonder werk hun inkomenssituatie vaak niet meer veranderen, waardoor hun koopkracht sterk afhankelijk is van de indexering van de AOW en aanvullende pensioenen en van fiscale maatregelen. Doorwerken is vaak de enige optie voor het behoud van koopkracht.”