Huizenprijzen naar verwachting fors omhoog in 2024

Opwaartse bijstelling door ING Research

Het basisscenario voor verdere stijgingen van de huizenprijzen in 2024 wordt door de economen van ING Research naar boven bijgesteld, voornamelijk door hogere lonen en lagere rentes. Volgens hun voorspellingen kunnen we een toename van de huizenprijzen verwachten tussen de 5% en 8% dit jaar.

De afgelopen maanden zijn de prijzen van koopwoningen al erg gestegen en deze trend zal naar verwachting voortduren. Deze stijging in de huizenprijzen is aan de gang sinds juni 2023 na een periode van dalingen. ING Research verwacht dat de prijzen gedurende het jaar zullen blijven stijgen en tegen het einde van 2024 zelfs aanzienlijk boven het hoogterecord van juli 2022 zullen uitkomen.


Drie belangrijke factoren voor bijstelling

Er zijn drie belangrijke factoren die bijdragen aan de bijstelling van het basisscenario door ING Research. Ten eerste is de stijging van de lonen groter dan verwacht, ten tweede zijn de rentetarieven gedaald en zullen deze naar verwachting verder dalen, en ten derde zijn beleggers minder actief en verkopen ze hun woningen per saldo.

Volgens ING Research hebben hogere lonen directe invloed op zowel de betaalbaarheid van woningen als op de leencapaciteit. Hierdoor zijn woningkopers bereid meer te betalen dan voorheen. Bovendien heeft een hoger brutoloon invloed op de maximale hypotheekhoogte.

Daarnaast neemt de krapte op de woningmarkt steeds verder toe, met een dalend woningaanbod en een snellere verkoop van beschikbare woningen. Ook het overbieden op woningen neemt weer toe. Dit heeft geleid tot meer verkopen boven de vraagprijs. Tegelijkertijd groeit de vraag naar woningen gestaag door een toename van het aantal huishoudens.

Tot slot wordt verwacht dat beleggers dit jaar minder actief zijn en per saldo hun woningen verkopen, mede door de eerder aangekondigde middenhuurregulering. Deze trend, die al enkele jaren aan de gang is volgens onderzoek van het Kadaster, zal naar verwachting doorzetten in 2024.