Geldwijzer nabestaanden: tool erfbelasting

Omdat een overlijden van een naaste al heftig genoeg is, lanceren het Nibud, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioenfederatie gezamenlijk de online tool geldwijzernabestaanden.nl. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. Hiermee willen ze het makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen zijn van een overlijden voor de nabestaanden.

Bij het overlijden van een partner, hangt het van het inkomen van de nabestaande én eventuele aanvullende financiële regelingen af wat het effect hiervan is op het totale huishoudinkomen. Wist u dat zonder een nabestaandenpensioen uw inkomen al snel halveert?    

Hoe werkt de tool?
Op de website vult u als bezoeker een aantal vragen in over uw persoonlijke situatie. Vervolgens wordt u gewezen op bestaande regelingen en mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Dit varieert van de Algemene Nabestaandenwet, een op te bouwen nabestaandenpensioen tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Het zijn vast geen dingen waar u graag mee bezig bent, maar als u zich er nu in verdiept kunt in geval van overlijden een hoop extra stress en emotie voorkomen. Uiteraard vind u het belangrijk dat u uw geliefden financieel goed achterlaat. Zo kan bijvoorbeeld het wisselen van baan leiden tot een andere pensioenregeling. Wees ook voorbereid en kijk eens op de website geldwijzernabestaanden.nl.

PS. Wist u dat de Pensioen3daagse die van 5 tot 7 november loopt in het teken staat van het nabestaandenpensioen? U vind veel informatie hierover op de website ‘wijzeringeldzaken’.