Daling van verzekeringsfraude

Het is duidelijk merkbaar dat steeds minder consumenten en bedrijven proberen verzekeraars op slinkse wijze te bedriegen. Uit recente cijfers van de brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars blijkt dat vorig jaar ruim 10.000 fraudeurs werden ontmaskerd, wat een daling van 15 procent betekent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vorig jaar werden maar liefst 3638 van zulke ongegronde claims doorzien. Daarnaast werden nog eens 5772 bedriegers betrapt bij het indienen van valse verzekeringsaanvragen. Het Verbond van Verzekeraars schat dat deze inspanningen ongeveer 80 miljoen euro hebben bespaard. Richard Weurding, algemeen directeur van de organisatie, benadrukt: "Dit zorgt ervoor dat mensen die te goeder trouw zijn niet onnodig veel geld betalen."

Desondanks aarzelen de verzekeraars nog om de overwinning te claimen. "Op de lange termijn zal moeten blijken of de jarenlange toewijding aan preventie en detectie tot dit resultaat heeft geleid," aldus het Verbond van Verzekeraars.

Verbeterde kans op ontmaskering

Met deze inspanningen wordt er gedoeld op verbeterde methoden en samenwerking om fraude op te sporen. Vorig jaar resulteerde één op de drie onderzoeken in overtuigend bewijs van fraude. In de overige gevallen kon fraude niet met zekerheid worden vastgesteld. Volgens de verzekeraars was het percentage van succesvol bewezen fraudegevallen in de afgelopen zeven jaar niet eerder zo hoog als in 2022. In het jaar ervoor lag dit percentage nog op 25 procent. Fraudeurs die betrapt worden, worden opgenomen in een waarschuwingssysteem waar alle verzekeraars toegang toe hebben. Vorig jaar waren er bijna een kwart minder nieuwe registraties dan in 2021, met in totaal 3759 nieuwe inschrijvingen.

Verbeterde ontdekking van bedrog

Met de genomen inspanningen beoogt men verbeterde benaderingen en samenwerking om fraude te detecteren. Vorig jaar resulteerde één op de drie onderzoeken in overtuigend bewijs van fraude. In de resterende gevallen kon fraude niet onomstotelijk worden vastgesteld. Volgens de verzekeraars was het percentage van succesvol bewezen fraudegevallen in de afgelopen zeven jaar niet eerder zo hoog als in 2022. Het jaar ervoor bedroeg dit percentage slechts 25 procent. Fraudeurs die worden betrapt, worden opgenomen in een waarschuwingssysteem waar alle verzekeraars toegang toe hebben. Het aantal nieuwe registraties was vorig jaar bijna een kwart lager dan in 2021, met in totaal 3759 nieuwe inschrijvingen.