Cybercriminaliteit: loop jij risico?

Steeds meer zaken worden gedigitaliseerd en systemen worden gekoppeld, dit brengt vele voordelen met zich mee. Echter blijven ook de cyberaanvallen een grote bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Volgens Pieter-Jaap Aalbersberg moet er meer duidelijkheid komen over de zwakke plekken in systemen.
 
De grootste risico’s voor de digitale veiligheid zijn volgens NCTV; spionage en sabotage door andere landen, cybercriminaliteit en grootschalig uitval door technische storingen. Door de coronacrisis zijn mensen namelijk nóg afhankelijker van digitale middelen, zoals Microsoft Teams en Zoom. Dit maakt ons nu kwetsbaarder dan ooit.
 
Een recent onderzoek van verzekeraar Hiscox gaf dan ook als inzicht dat bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit met fors hogere schadeposten worden geconfronteerd. Het ging om fors hogere schadebedragen per geval: gemiddeld werd dit verzesvoudigd. Daarentegen waren er minder getroffen bedrijven dan het jaar daarvoor, het aantal verminderd daarmee maar de schades lopen op.