Betalingsproblemen verzekeringen? Wacht niet…

Uit een peiling van het NIBUD blijkt dat bijna twintig procent van de Nederlanders in maart een inkomensterugval ervoer als gevolg van de coronacrisis en deze ook verwacht voor deze maand. Met name jongeren en zelfstandigen ervaren de grootste inkomensonzekerheid.

Ook blijkt dat ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond kunnen komen. Als rekeningen niet meer betaald kunnen worden, is de premie voor de zorgverzekering de eerste betaling die sneuvelt. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen. Mensen met een daadwerkelijke inkomensterugval geven aan dat zij met spaargeld en bezuinigen hun tekorten proberen op te vangen. Minder dan 10 procent denkt aan hulp van derden, zoals de gemeente of het vragen van uitstel van betaling.

Normaal gesproken worden uw verzekeringen opgeschort als de premie niet tijdig is betaald en is er geen dekking voor eventueel optredende schades. Omdat de problemen vanwege corona verschillen van geval tot geval en van sector tot sector, adviseert het Verbond van Verzekeraars vooral contact op te nemen met de eigen verzekeraarsadviseur of verzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden. Verzekeraars komen klanten waar mogelijk tegemoet door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen en zoeken samen met u als klant naar maatwerkoplossingen. Dus, ziet u door deze buitengewone omstandigheden problemen aankomen met de betaling van uw verzekeringen? Wacht niet en neem contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon. Zo voorkomt u dat de problemen zich opstapelen.