40% van de zwangere vrouwen krijgt te maken met discriminatie

Dat zwangerschapsdiscriminatie een groot probleem is, was al duidelijk. Het College voor de Rechten van de Mens deed opnieuw onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie in Nederland. Daaruit bleek dat er ten opzichte van eerdere onderzoeken niets is veranderd. Het probleem is nog altijd even groot.
 
Hoe onderzoek is gedaan? Er zijn 1.150 werkende vrouwen bevraagd die de afgelopen vier jaar een kind kregen. Hoe hebben zij deze tijd ervaren? Hebben zij discriminatie gevoeld? Volgens het college blijkt daaruit dat vrouwen in alle fases van het arbeidsproces ‘een groot risico’ op zwangerschapsdiscriminatie lopen.
 
Het bleek namelijk dat 25% van de vrouwen bij sollicitaties werd afgewezen, bij 10% werd expliciet gezegd dat dat vanwege de zwangerschap was. Ook zegt een derde van de vrouwen dat hun contract verdween of veranderde op het moment dat zij moesten tekenen.
 
Daarnaast loopt 25% van alle vrouwen promoties, salarisverhogingen, bonussen en scholing mis. Ook hebben zij weleens problemen met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer daarvan. De problemen rondom discriminatie bij zwangerschap zijn groot, toch trekt slechts 11% aan de bel.